Тениски клуб

Између два светска рата основана је секција ТЕНИСА али због недостатка услова после другог светског рата није прерасла у клуб.

16. априла 2014. године Спортско друштво Обилић основало је Тениски клуб Обилић које још није заживело како због недостатка кадрова тако и због недостака услова.

Господара Вучића 189
11000, Београд
Србија

011 24-11-198
sdobilic@mts.rs

Copyright

© 2024 SD Obilić. Сва права задржана.